mylan ipratropium albuterolo prodotto €120.13

Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

14:27:42 - 17/06/2018 - admin
CTTĐT – UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập 9 Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình vào 9 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

yen bai

Người dân khám bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Yên Bái; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và truyền thông giáo dục về dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao giám đốc Sở Y tế căn cứ các quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm Y tế (áp dụng chung đối với tất cả các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố), gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Riêng đối với Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Trung tâm Y tế  thị xã Nghĩa Lộ có 3 phòng chức năng, chuyên môn, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Phòng Dân số (Thành lập mới, gồm 04 người: 01 Lãnh đạo phòng, 03 viên chức); 5 Khoa chuyên môn, gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Khoa Y tế côn,g cộng và Dinh dưỡng, Khoa An toàn thực phẩm, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh.

Các Tổ chức trực thuộc: Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trung tâm Y tế các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái có 5 phòng chức năng, chuyên môn, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Điều dưỡng, phòng Dân số (Thành lập mới, gồm 05 người: 01 Lãnh đạo phòng, 04 viên chức; riêng tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái gồm 04 người: 01 Lãnh đạo phòng, 03 viên chức).

15 khoa chuyên môn, gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng, khoa An toàn thực phẩm, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội tổng hợp;khoa Ngoại tổng hợp; khoa Nhi, khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng), khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế, khoa Truyền nhiễm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

Các tổ chức trực thuộc, gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Phòng Khám đa khoa khu vực.

Tại Trung tâm Y tế các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên có Cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Trung tâm Y tế các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải có 5 phòng chức năng, chuyên môn, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Điều dưỡng, phòng Dân số (Thành lập mới, gồm 05 người: 01 Lãnh đạo phòng, 04 viên chức).

12 Khoa chuyên môn, gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng; khoa An toàn thực phẩm; khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; khoa Khám bệnh; khoa Nội – Hồi sức cấp cứu – Truyền nhiễm; khoa Nhi; khoa Ngoại – Liên Chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng); khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế; khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

Các Tổ chức trực thuộc gồm: Trạm Y tế xã, thị trấn; Phòng Khám Đa khoa khu vực.

Tại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải có Cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Biên chế của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Thời hạn hoàn thành công việc tổ chức lại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trước ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Trong thời gian thực hiện các quy trình sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, để đảm bảo cơ sở pháp lý đi vào hoạt động chính thức, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai, Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được tiếp tục sử dụng con dấu, chữ ký để thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục còn lại đảm bảo hoàn thành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook