dose per inalatore ventolin €141.35

Testcase Front End và Backend trong kiểm thử phần mềm

02:08:02 - 03/07/2018 - admin

Frontend Testing và Back-end Testing là 2 loại kiểm thử phần mềm mà bất cứ một chuyên viên kiểm thử nào cũng cần nắm được. Hãy cũng tìm hiểu xem nó là gì và có gì khác nhau giữ 2 loại kiểm thử này.

  • Testing Frontend là gì?

Frontend Testing là một loại thử nghiệm kiểm tra lớp thiết kế, trình bày với kiến ​​trúc 3 tầng.

Trong thuật ngữ của dân công nghệ thì Frontend Testing giúp bạn kiểm tra GUI – bất cứ thứ gì hiển thị trên màn hình. Đối với một ứng dụng web, kiểm tra front-end sẽ liên quan đến việc kiểm tra các chức năng như biểu mẫu, biểu đồ, menu, báo cáo, v.v … cũng như các vấn đề về Javascript có liên quan. Frontend Testing là một thuật ngữ bao gồm nhiều chiến lược kiểm tra khác nhau. Người kiểm tra cần hiểu rõ về các yêu cầu nghiệp vụ để thực hiện loại thử nghiệm này.

  • Testing Back-end là gì?

Kiểm thử Backend là một loại thử nghiệm kiểm tra lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu với kiến trúc 3 tầng.

Trong một ứng dụng phần mềm phức tạp như ERP, kiểm thử back-end sẽ đòi hỏi phải kiểm tra logic nghiệp vụ trong lớp ứng dụng. Đối với các ứng dụng đơn giản hơn, kiểm thử phụ trợ kiểm tra phía máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu. Nó có nghĩa là dữ liệu được nhập vào giao diện người dùng sẽ được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu trong đó. Định dạng cơ sở dữ liệu có thể là SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, vv Dữ liệu sẽ được tổ chức trong các bảng dưới dạng bản ghi.

Cơ sở dữ liệu được kiểm tra cho các thuộc tính ACID, các hoạt động CRUD, lược đồ của chúng, sự tuân thủ quy tắc nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu cũng được kiểm tra về bảo mật và hiệu suất.

Trong thử nghiệm back-end, không cần sử dụng GUI. Bạn có thể trực tiếp truyền dữ liệu bằng trình duyệt với các tham số cần thiết cho hàm để nhận phản hồi ở một số định dạng mặc định. Ví dụ: XML hoặc JSON. Bạn cũng kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và xác minh dữ liệu bằng cách sử dụng các truy vấn SQL.

  • So sánh Frontend Testing và Backend Testing

Frontend Testing Backend Testing
Kiểm tra Frontend luôn được thực hiện trên GUI. Back End Testing bao gồm các cơ sở dữ liệu và kiểm thử logic nghiệp vụ.
Người kiểm thử phải hiểu biết về các yêu cầu nghiệp vụ cũng như việc sử dụng các công cụ khung tự động hóa. Người thử nghiệm để có thể thực hiện kiểm tra back-end phải có một nền tảng vững chắc trong các khái niệm cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).
GUI được sử dụng để thực hiện kiểm tra GUI có thể hoặc không được sử dụng để thực hiện kiểm tra
Nó không cần bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nó cần thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Nó là điều cần thiết để kiểm tra chức năng tổng thể của ứng dụng. Kiểm thử phụ trợ là quan trọng để kiểm tra bế tắc, hỏng dữ liệu, mất dữ liệu, v.v.
Các loại kiểm tra được thực hiện là – Kiểm tra đơn vị, Kiểm tra chấp nhận, Kiểm tra khả năng truy cập, Kiểm tra hồi quy, v.v. Ba loại thử nghiệm cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi là Kiểm tra SQL, Kiểm tra API, v.v.

  • Công cụ quan trọng được sử dụng trong Front-End

Có rất nhiều công cụ hữu ích hỗ trợ cho thử nghiệm front-end. Dưới đây, được đưa ra là ba công cụ kiểm tra front-end phổ biến.

– Grunt: Grunt là một trong những công cụ ưu tiên khi nói đến tự động hóa tác vụ. Nó như là một nhân viên sử dụng JavaScript, cung cấp nhiều plugin kèm theo cho các tác vụ phổ biến.

– LiveReload: LiveReload là một giao thức Web đơn giản. Nó kích hoạt các sự kiện cho các khách hàng bất cứ khi nào các tập tin được sửa đổi. Khách hàng có thể xử lý sự kiện này theo cách của họ, ngay cả khi trường hợp sử dụng phổ biến nhất là khi một tệp được sửa đổi.

– Karma: Karma là một công cụ kiểm tra đứng thứ hai về JavaScript. Nó cho phép bạn thực hiện các thử nghiệm từ trạm làm việc đến CI sản xuất.

  • Công cụ quan trọng được sử dụng trong Back-End

Khi nhắc đến kiểm tra cơ sở dữ liệu thì không thể nào bỏ qua kiểm tra Back-end là rất quan trọng. Dưới đây là một số công cụ kiểm tra back-end quan trọng giúp tìm ra các vấn đề như deadlocking, lỗi dữ liệu và hiệu suất kém.

–  quản lý dữ liệu: Quản lý dữ liệu là công cụ kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó hoạt động như trình tạo dữ liệu và trình quản lý dữ liệu để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó có giao diện rất dễ sử dụng và có khả năng quản lý mối quan hệ dữ liệu phức tạp.

Trình tạo dữ liệu: Máy phát dữ liệu DTM là một công cụ kiểm tra phụ trợ khác. Nó được sử dụng để tạo ra các hàng dữ liệu và các đối tượng lược đồ để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Công cụ này hỗ trợ tính khả dụng tải và kiểm tra hiệu năng trên cơ sở dữ liệu.

– TurboData: Công cụ phần mềm Turbodata có thể được sử dụng để tạo dữ liệu thử nghiệm với các khóa ngoại. Nó cho phép sử dụng các lệnh Select, Updates và Delete SQL. Nó cũng hỗ trợ nhiều tập tin tuần tự và cơ sở dữ liệu quan hệ.

> Nếu bạn đam mê với nghề kiểm thử phần mềm thì nên học theo tài liệu tại bài: Tài liệu kiểm thử phần mềm tiếng việt

Tóm lại:

– Kiểm tra Front End được thực hiện trên GUI trong khi Back End Testing liên quan đến việc kiểm tra cơ sở dữ liệu.

Trình kiểm tra giao diện người dùng phải nắm dõ kiến ​​thức về các yêu cầu kinh doanh.

Người thử nghiệm phải có một nền tảng vững chắc trong các khái niệm cơ sở dữ liệu và SQL.

– Kiểm tra Frontend luôn được thực hiện trên GUI.

– Back End Testing bao gồm cả cơ sở dữ liệu và kiểm thử logic nghiệp vụ.

– Trong Frontend, kiểm thử là rất quan trọng để kiểm tra chức năng tổng thể của ứng dụng.

– Backend testing là quan trọng để kiểm tra bế tắc, hỏng dữ liệu, mất dữ liệu, v.v.

– Grunt, LiveReload, Karma là các công cụ kiểm tra giao diện người dùng quan trọng.

– Quản lý dữ liệu, máy phát dữ liệu, dữ liệu Turbo là một vài công cụ kiểm thử phụ trợ quan trọng.

Bài viết liên quan đến Tester:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook