terbutalina vs ventolin €65.56

Viêm vùng chậu có chữa được không