ventolin broncovaleas €141.09

Mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm

01:55:12 - 02/06/2018 - admin

Cũng giống như mô hình thác nước, Mô hình V-Model là một trong số các mô hình được sử dụng phổ biến hiện nay. Hãy tìm hiểu xem V-Model có gì đặc biệt so với các mô hình kiểm thử phần mềm khác nhé!.

* Mô hình V-Model là gì?

Mô hình V hay còn được hiểu là Mô hình xác minh và xác thực. Mỗi thử nghiệm được thực hiện phải tuân theo những trình tự nhất định và V Model là một trong những phương pháp hoàn hảo để tiến hành kiểm thử phần mềm. Trong mô hình V-Model có một số bước hoặc chuỗi nhất định cần được tuân theo trong khi thực hiện kiểm thử. Khi một bước hoàn tất, nó sẽ được chuyển sang bước tiếp theo. Các chuỗi thực hiện kiểm tra theo hình dạng V. Trong vòng đời phát triển phần mềm, kiểm thử mô hình V-Model nên bắt đầu ngay những bước đầu tiên của dự án để bắt đầu phân tích các yêu cầu. Trong quá trình phát triển và thử nghiệm dự án V Model nên được theo dõi song song. Giai đoạn xác minh phải được thực hiện từ SDLC, trong đó giai đoạn xác nhận phải được thực hiện từ STLC (Vòng đời kiểm thử phần mềm)

 • Xác minh : Xác minh là một kỹ thuật phân tích tĩnh. Trong thử nghiệm kỹ thuật này được thực hiện mà không cần thực thi mã. Ví dụ: bao gồm – bài đánh giá, kiểm tra và hướng dẫn.
 • Xác thực: Xác thực là một kỹ thuật phân tích động, trong đó việc kiểm tra được thực hiện bằng cách thực thi mã. Ví dụ: bao gồm các kỹ thuật kiểm tra chức năng và phi chức năng.

* Các bước tiến hành trong mô hình V-Model : 4 bước cơ bản

 • Kiểm thử đơn vị: Trong giai đoạn này, tất cả các trường hợp thử nghiệm đơn vị được tạo ra trong giai đoạn thiết kế mức thấp sẽ được thực thi.

Thử nghiệm đơn vị là một kỹ thuật kiểm tra hộp màu trắng, trong đó một đoạn mã được đưa ra để kiểm tra nó có tạo ra kết quả như mong đợi hay không. Thử nghiệm này về cơ bản được thực hiện bởi các dev. Trong trường hợp có bất thường, lỗi được ghi lại và theo dõi.

 • Thử nghiệm tích hợp: Trong giai đoạn này, các trường hợp thử nghiệm tích hợp được thực thi đã được tạo trong giai đoạn thiết kế kiến ​​trúc. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất thường nào, các lỗi được ghi lại và theo dõi. Thử nghiệm tích hợp là một kỹ thuật mà các đơn vị thử nghiệm mô-đun được tích hợp và thử nghiệm cho dù các mô-đun tích hợp được kết xuất dự kiến. Nói cách đơn giản hơn, nó xác nhận xem các thành phần của ứng dụng có hoạt động cùng nhau như mong đợi hay không.
 • Thử nghiệm hệ thống: Trong giai đoạn này tất cả các trường hợp thử nghiệm hệ thống, các trường hợp kiểm tra chức năng và các trường hợp kiểm tra không hoạt động được thực thi. Nói cách khác, việc kiểm tra thực tế và đầy đủ của ứng dụng diễn ra ở đây. Các lỗi được ghi lại và theo dõi để đóng. Báo cáo tiến độ cũng là một phần quan trọng trong giai đoạn này. Các số liệu được kiểm tra mức độ phù hợp và giảm thiểu rủi ro.
 • Kiểm tra chấp nhận: Kiểm tra chấp nhận về cơ bản liên quan đến việc kiểm tra các yêu cầu nghiệp vụ. Ở đây thử nghiệm được thực hiện để xác nhận rằng các yêu cầu nghiệp vụ được đáp ứng trong môi trường người dùng. Kiểm tra khả năng tương thích cũng được thực hiện trong giai đoạn này.

* Ưu điểm

 • V-Model phù hợp cho các dự án nhỏ và đơn giản vì nó tiện lợi và dễ sử dụng.
 • Nhiều hoạt động thử nghiệm được thực hiện ngay từ đầu như lập kế hoạch và thiết kế giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian thử nghiệm.

Hầu hết các lỗi được tìm thấy trong phần đầu của dự án phát triển. Vì vậy, ít cơ hội lỗi xảy ra ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

> Nếu bạn đang tìm hiểu về kiểm thử phần mềm bạn nên xem thêm bài: Học kiểm thử phần mềm ở đâu

* Nhược điểm

 • Đoán lỗi trong phần đầu của dự án có thể mất nhiều thời gian hơn.
 • Ít linh hoạt hơn.
 • Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện ở giữa quá trình phát triển không có kế hoạch có thể gây khó khăn cho việc thực hiện các thay đổi ở tất cả các nơi như tài liệu kiểm tra và các yêu cầu.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về mô hình V – Model mà bạn cần nắm được. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook