salbutamol ventolin indicazione €137.56

Mô hình phát triển phần mềm Prototype Model

04:35:15 - 16/06/2018 - admin

Prototype Model đề cập đến việc xây dựng các nguyên mẫu ứng dụng phần mềm hiển thị chức năng của sản phẩm đang được phát triển. Tạo mẫu phần mềm đang trở nên rất phổ biến như một mô hình phát triển phần mềm, vì nó cho phép hiểu các yêu cầu của khách hàng ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Nó giúp nhận được phản hồi có giá trị từ khách hàng và giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển phần mềm hiểu được chính xác những gì được mong đợi từ sản phẩm đang được phát triển. Cùng tiefm hiểu xem Prototype Model là gì nhé!

  • Prototype Model là gì?

Prototype là một mô hình làm việc của phần mềm với một số chức năng giới hạn. Nguyên mẫu không phải lúc nào cũng giữ logic chính xác sử dụng trong ứng dụng phần mềm thực tế. Nguyên mẫu này được phát triển dựa trên các yêu cầu hiện đang được biết đến. Mô hình nguyên mẫu là một mô hình phát triển phần mềm .

Tạo mẫu được sử dụng để cho phép người dùng đánh giá các đề xuất của nhà phát triển và thử chúng trước khi triển khai. Nó cũng giúp hiểu các yêu cầu mà người dùng cụ thể và có thể không được nhà phát triển xem xét trong quá trình thiết kế sản phẩm.

Mô hình mẫu được áp dụng khi chi tiết thông tin liên quan đến yêu cầu đầu vào và đầu ra của hệ thống là không có sẵn. Trong mô hình này, giả định rằng tất cả các yêu cầu có thể không được biết khi bắt đầu phát triển hệ thống. Nó thường được sử dụng khi một hệ thống không tồn tại hoặc trong trường hợp của một hệ thống lớn phức tạp không có quy trình thủ công để xác định các yêu cầu. Mô hình này cho phép người dùng tương tác và thử nghiệm với một mô hình làm việc của hệ thống được gọi là nguyên mẫu. Nguyên mẫu cho người dùng cảm giác thực sự của hệ thống.

> Ngoài việc tìm hiểu mô hình phát triển phần mềm ra bạn nên tìm hiểu thêm về https://www.devpro.edu.vn/kiem-thu-phan-mem-la-gi

  • Khi nào nên sử dụng mô hình Prototype

– Mẫu thử nghiệm nên được sử dụng khi hệ thống mong muốn cần có nhiều tương tác với người dùng cuối.

– Thông thường, các hệ thống trực tuyến, giao diện web có lượng tương tác rất cao với người dùng vì vậy phù hợp nhất với mô hình Prototype. Nó có thể mất một thời gian cho một hệ thống được xây dựng cho phép dễ sử dụng và cần đào tạo tối thiểu cho người dùng cuối.

Prototyping đảm bảo rằng người dùng cuối sẽ liên tục sử dụng hệ thống và cung cấp một phản hồi được tích hợp trong nguyên mẫu để tạo ra một hệ thống hoàn thiện hơn.

  • Các bước trong mô hình Prototyping

– Yêu cầu thu thập và phân tích: Được xác định càng chi tiết càng tốt. Điều này thường bao gồm việc phỏng vấn một số người dùng đại diện cho tất cả các phòng ban hoặc các khía cạnh của hệ thống hiện có.

– Thiết kế nhanh:  Khi có yêu cầu, thiết kế sơ bộ hoặc thiết kế nhanh cho hệ thống được tạo ra. Nó không phải là một thiết kế chi tiết và chỉ bao gồm các khía cạnh quan trọng của hệ thống, đưa ra ý tưởng về hệ thống cho người dùng. Một thiết kế nhanh chóng giúp phát triển nguyên mẫu.

– Xây dựng nguyên mẫu: Thông tin thu thập được từ thiết kế nhanh được sửa đổi để tạo thành nguyên mẫu đầu tiên, đại diện cho mô hình làm việc của hệ thống được yêu cầu.

– Đánh giá của người dùng: Tiếp theo, hệ thống được đề xuất được trình bày cho người dùng để đánh giá kỹ lưỡng mẫu thử nghiệm để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của nó như những gì sẽ được thêm vào hoặc loại bỏ. Nhận xét và đề xuất được thu thập từ người dùng và được cung cấp cho nhà phát triển.

– Tinh chỉnh nguyên mẫu: Khi người dùng đánh giá nguyên mẫu và nếu anh ta không hài lòng, nguyên mẫu hiện tại được tinh chỉnh theo yêu cầu. Đó là, một mẫu thử nghiệm mới được phát triển với thông tin bổ sung do người dùng cung cấp. Nguyên mẫu mới được đánh giá giống như nguyên mẫu trước đó. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các yêu cầu được chỉ định bởi người dùng được đáp ứng. Khi người dùng hài lòng với mẫu thử nghiệm được phát triển, một hệ thống cuối cùng được phát triển dựa trên nguyên mẫu cuối cùng.

– Sản phẩm kỹ sư: Một khi các yêu cầu được đáp ứng hoàn toàn, người dùng chấp nhận nguyên mẫu cuối cùng. Hệ thống cuối cùng được đánh giá kỹ lưỡng, tiếp theo là bảo trì định kỳ thường xuyên để ngăn ngừa thất bại quy mô lớn và giảm thiểu thời gian chết.

Nguyên mẫu đầu tiên được sửa đổi, dựa trên các ý kiến ​​được cung cấp bởi người sử dụng, và một nguyên mẫu thứ hai của hệ thống mới được xây dựng.

> Nếu chưa biết gì về kiểm thử phần mềm bạn nên tham gia khóa học https://www.devpro.edu.vn/tester-kiem-thu-phan-mem

  • Ưu điểm của mẫu thử nghiệm

– Cung cấp một mô hình làm việc cho người dùng sớm trong quá trình, cho phép đánh giá sớm và tăng sự tự tin của người dùng.

– Các nhà phát triển đạt được kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc bằng cách phát triển một mẫu thử nghiệm ở đó bằng cách dẫn đến việc thực hiện tốt hơn các yêu cầu.

– Mô hình tạo mẫu phục vụ để làm rõ các yêu cầu, mà không rõ ràng, do đó làm giảm sự mơ hồ và cải thiện giao tiếp giữa các nhà phát triển và người dùng.

– Có sự tham gia tuyệt vời của người dùng trong phát triển phần mềm. Do đó, các yêu cầu của người dùng được đáp ứng ở mức độ lớn nhất.

– Giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến phần mềm.

  • Nhược điểm của mẫu thử nghiệm

– Nếu người dùng không hài lòng bởi nguyên mẫu phát triển, thì một mẫu thử nghiệm mới được phát triển. Quá trình này diễn ra cho đến khi một nguyên mẫu hoàn hảo được phát triển. Do đó, mô hình này tốn thời gian và tốn kém.

– Các nhà phát triển mất trọng tâm của mục đích thực sự của nguyên mẫu và do đó, có thể thỏa hiệp với chất lượng của phần mềm. Ví dụ, các nhà phát triển có thể sử dụng một số thuật toán không hiệu quả hoặc các ngôn ngữ lập trình không thích hợp trong khi phát triển mẫu thử nghiệm.

– Tạo mẫu có thể dẫn đến những kỳ vọng sai lệch. Ví dụ, một tình huống có thể được tạo ra nơi người dùng tin rằng sự phát triển của hệ thống được hoàn thành khi nó không được.

– Mục tiêu chính của prototyping là phát triển nhanh chóng, do đó, thiết kế hệ thống có thể bị ảnh hưởng khi nó được phát triển theo chuỗi mà không xem xét việc tích hợp tất cả các thành phần khác.

Nguồn: http://blogtruyen.info

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook