Lập trình RMI trong java

Lập trình RMI trong java

RMI là viết tắt của Remote Method Invocation. Lập trình RMI trong java là một cơ chế cho phép một đối tượng cư trú trong một hệ thống (JVM) để truy cập/ gọi một đối tượng ...

Lập trình java form trong NetBeans IDE

Lập trình java form trong NetBeans IDE

Bạn không phải xuất tất cả mọi thứ vào một cửa sổ đầu cuối trong Java. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn lập trình java form tong NetBeans IDE, form sẽ có các ...

Content Provider trong Android

Content Provider trong Android

Content Provider quản lý truy cập vào một kho dữ liệu. Content Provider là bộ phận của một ứng dụng Android, nó thường cung cấp UI của chính mình để làm việc cùng dữ liệu. Với ...

Kiến thức về  SQLite Database trong Android

Kiến thức về SQLite Database trong Android

SQLite là cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở lưu trữ dữ liệu vào một tệp văn bản trên một thiết bị. SQLite hỗ trợ tất cả các tính năng cơ sở dữ liệu quan ...

Các kiểu dữ liệu Java

Các kiểu dữ liệu Java

Mỗi biến trong Java có một kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu được chia thành 2 nhóm thành hai nhóm: Các kiểu dữ liệu Java nguyên thủy (Primitive Data Types) Các kiểu dữ liệu Java tham chiếu ...

Các tin khác